Rozhodnutí o výsledku VŘ asistent/odb. asistent KGSČj: UKFHS-822/PER-2016-10


ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy se dne 15.12.2016 uskutečnilo výběrové řízení na obsazení místa


asistent/asistentka nebo odborný/ná asistent/tka v oboru genderová studia Katedry genderových studií.


Komise pro uvedené výběrové řízení zasedala v následujícím složení:

Předseda komise:          

doc. Sokolová Věra, Ph.D.

Členové:                      

Ing. Pavlík Petr, Ph.D.                                             

Mgr. Kobová Ĺubica, M.A., Ph.D.                 

Mgr. Kolářová Kateřina, Ph.D.                     

Martina Kořínková (zastupující člen v komisi)


Jmenovaná komise pro výběrové řízení UK FHS se na základě hlasování rozhodla doporučit uchazečku Mgr. Baslarovou Ivu, Ph.D. k přijetí. Po náležitém prostudování zápisu z jednání a dalších předložených materiálů s výrokem komise souhlasím.Praha 19.12.2016


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan FHS UKPoslední změna: 12. únor 2018 12:14 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám