Výběrové řízení-docent-FILOSOFICKÝ MODUL

Výběrové řízení na pozici docent na Filosofickém modulu UK FHS, obor filosofie a religionistika

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


V souladu s čl. 2 odst. 1. Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy tímto vypisuji výběrové řízení na pozici docenta (AP3) na Filosofickém modulu UK FHS v oboru filosofie a religionistiky (plný pracovní úvazek, doba trvání 3 roky ) se zaměřením na řecké náboženství a počátky a zdroje řecké filosofie.


Od uchazeče se očekává, že se bude podílet na výuce Filosofického modulu, vedení diplomních a doktorských prací, bude v rámci FHS UK rozvíjet svou badatelskou činnost a případně bude moci garantovat studijní obory a programy.


Požadavky k výběrovému řízení:

- kopie dokladu získání titulu docenta;

- strukturovaný životopis;

- přehled publikační činnosti;

- motivační dopis.


Nástup: 1. března 2017


Přihlášky do výběrového řízení spolu s náležitými doklady zasílejte na adresu:

Fakulta humanitních studií UK

Martina Kořínková, personální oddělení

U Kříže 8

158 00 Praha 5

e-mail: martina.korinkova@fhs.cuni.cz


Uzávěrka pro příjem přihlášek je 9. února 2017 včetně.


V Praze dne 10. ledna 2017Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan FHS UK
Poslední změna: 12. únor 2018 12:14 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám