Směrnice tajemníka č. 1/2017

Název:

Účtování nákladů za provoz internetových stránek

K provedení:

-

Účinnost:

31. března 2017

[zrušeno opatřením tajemníka č. 2/2023 s účinností od 1. března 2023]


Účtování nákladů za provoz internetových stránek

Pokud částka za provoz internetových stránek nepřesáhne 1 000 Kč, účtuje se v plné výši do nákladů toho roku, ve kterém byla zaplacena.


Směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.V Praze dne 31. března 2017


Mgr. Karel Strnad

tajemník FHS UK


Poslední změna: 25. duben 2023 12:22 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám