Směrnice tajemníka č. 1/2017

Účtování nákladů za provoz internetových stránek

Pokud částka za provoz internetových stránek nepřesáhne 1 000 Kč, účtuje se v plné výši do nákladů toho roku, ve kterém byla zaplacena.


Směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.V Praze dne 31. března 2017


Mgr. Karel Strnad

tajemník FHS UK


Poslední změna: 12. únor 2018 12:14 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám