Výběrové řízení na pozici docent nebo profesor - Katedra řízení a supervize FHS UK

Výběrové řízení na pozici docent nebo profesor - Katedra řízení a supervize v sociálních a zdravotnických zařízeních


VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


V souladu s čl. 2 odst. 1. Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy tímto vypisuji výběrové řízení na pozici profesor nebo docent Katedry řízení a supervize UK FHS v oboru sociální práce, případně sociologie nebo psychologie  se zaměřením na tvůrčí činnost v oblasti sociální práce a sociální politiky (zkrácený 0,5 pracovní úvazek, doba trvání 3 roky).


Od uchazeče se očekává, že se bude podílet na výuce Katedry řízení a supervize a doktorského programu Sociální práce, vedení diplomních a doktorských prací, bude v rámci FHS UK rozvíjet svou badatelskou činnost a bude garantovat některé klíčové studijní předměty oboru.


Požadavky k výběrovému řízení:

- kopie dokladů dosaženého vzdělání

- strukturovaný životopis

- přehled publikační činnosti v zahraničních vědeckých periodicích

- zkušenosti s mezinárodními vědeckými projekty

- přednášková činnost v anglickém a německém jazyce

- praxe s e-learningem


Nástup: 1. listopadu 2017


Přihlášky do výběrového řízení zasílejte nejpozději do 28. srpna 2017 (razítko poštovního úřadu), na adresu:

Fakulta humanitních studií UK

Martina Kořínková, personální oddělení

U Kříže 8

158 00 Praha 5

e-mail: martina.korinkova@fhs.cuni.cz


Praha 5. června 2017


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan FHS UK
Poslední změna: 12. únor 2018 12:14 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám