Výběrové řízení-30.8.2017

Výběrové řízení - 30. 8. 2017 - OHSD

Vyhlášení výběrového řízení

V souladu s čl. 2 odst. 1. Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy tímto vypisuji výběrové řízení na pozici vědecko-pedagogického pracovníka/pracovnice (pracovní úvazek 0,5 na dobu určitou) pro pracoviště oboru Orální historie - Soudobé dějiny FHS.

Od uchazeče se očekává, že se bude podílet na výuce studijního programu a na vytváření kurikula (koncipování a vypisování nových kurzů), vedení studentských závěrečných prací (bakalářské a diplomové práce) a na rozšiřování výzkumného potenciálu pracoviště.


Požadavky k výběrovému řízení:

  • dokončené magisterské vzdělání v oboru orální historie – soudobé dějiny či v oboru příbuzném a probíhající doktorské studium s podobným zaměřením - kopie dokladů dosaženého vzdělání;

  • strukturovaný životopis;

  • předchozí zkušenosti s výukou v oboru na magisterském stupni v českém a v anglickém jazyce;

  • přehled publikační a konferenční činnosti v oboru (konferenční činnost na mezinárodní úrovni výhodou);

  • výborná znalost minimálně jednoho světového jazyka;

  • participace na výzkumu využívajícím orální historii.


Nástup:  říjen 2017


Přihlášky do výběrového řízení zasílejte nejpozději do 29. září 2017 včetně (razítko poštovního úřadu), na adresu:


Fakulta humanitních studií UK

Martina Kořínková, personální oddělení

U Kříže 8

158 00 Praha 5

e-mail:


Praha 30. srpna 2017                                       


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan FHS UK


Poslední změna: 12. únor 2018 12:15 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám