Rozhodnutí

Rozhodnutí o výsledku VŘ


Dne 11. září 2017 se  uskutečnilo výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: profesor nebo docent Katedry řízení a supervize UK FHS v oboru sociální práce, případně sociologie nebo psychologie se zaměřením na tvůrčí činnost v oblasti sociální práce a sociální politiky.

V souladu s doporučením komise, ve složení: předsedkyně doc. PhDr. Zuzana Havrdová, CSc., doc. PhDr. Marek Skovajsa, M.A., Ph.D., doc. Ing. Karel Müller, CSc., Mgr. Petr Vrzáček, Mgr. Ing. Matěj Lejsal,  jsem rozhodla o přijetí uchazeče

prof. Waltera A. Lorenze, Ph.D., M.A., CQSW  do pracovního poměru s nástupem

1. listopadu 2017.Praha  13. září  2017


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan FHS UK
Poslední změna: 12. únor 2018 12:14 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám