Výběrové řízení - odborný asistent - KSOS/13.10.2017VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


V souladu s čl. 2 odst. 1. Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy tímto vypisuji výběrové řízení na pozici odborného asistenta/odborné asistentky se zaměřením na politickou teorii a politickou sociologii na Katedře studií občanské společnosti (pracovní úvazek 0,5 na dobu určitou).


Od uchazeče se očekává, že se bude podílet na výuce studijního programu a na vytváření kurikula (koncipování a vypisování nových kurzů), vedení studentských závěrečných prací a na rozšiřování výzkumného potenciálu pracoviště.


Požadavky k výběrovému řízení:


- Ph.D. v oboru politologie, sociologie, politické filozofie nebo blízkých oborů,


- pedagogická praxe na VŠ v uvedených oblastech,


- publikace v odborných časopisech,


- znalost metod výzkumu a analýz dat v sociálních vědách,


- výborná znalost angličtiny (znalost dalšího jazyka vítána),


- výuka v českém a anglickém jazyce, vedení diplomových prací, administrativní činnost na katedře.


Nástup:  1. února 2018 nebo dle dohody.


Přihlášky se strukturovaným životopisem, výběrovým seznamem publikační činnosti a kopií potvrzení (diplomu) o nejvyšším dosaženém vzdělání zasílejte nejpozději do 30 dnů od vyhlášení výběrového řízení, tj. do 11. listopadu 2017 včetně (razítko poštovního úřadu), na adresu:


Fakulta humanitních studií UK

Martina Kořínková, personální oddělení

U Kříže 8

158 00 Praha 5

e-mail: martina.korinkova@fhs.cuni.cz


Praha 13. října 2017                                         


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan FHS UK
Poslední změna: 12. únor 2018 12:14 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám