Promoce

Kdy se promoce konají

  • Promoce se konají třikrát do roka, většinou v dubnu, září a listopadu, po termínu konání státních závěrečných zkoušek. Zarezervované termíny jsou k nahlédnutí v SISu. O přesném datu a čase své promoce budete informováni pozvánkou ze studijního oddělení cca měsíc před konáním promoce.

  • Pokud Vám z nějakého důvodu přidělený termín promoce nevyhovuje, můžete se na studijním oddělení domluvit předem na posunutí promoce na další termín.


Kde se promoce konají

  • Co se samotného ceremoniálu týče, bakalářské promoce se konají ve slavnostních prostorách Auly v Profesním domě na Matematicko-fyzikální fakultě na Malostranském náměstí 25. Kapacita sálu na bakalářských promocích je omezená, a proto je doporučená účast cca pěti hostů na každého absolventa. Magisterské a doktorské promoce se potom konají ve velké aule Karolina na Ovocném trhu 5, kde kapacita hostů už není nijak omezena.

  • Při účasti je vyžadován od absolventů společenský oděv a obutí. U pánů se předpokládá oblek, košile, kravata, u dam formální společenský oděv. Celý průběh promoce se řídí předem danými pravidly, a pozvaní hosté by se tak měli vyhnout jakémukoli hlasitému vyrušování slavnostního ceremoniálu.

→ Průběh promocí a sponze


Vydání diplomu bez promoce

  • Pokud se z nějakého důvodu nechcete nebo nemůžete slavnostního ceremoniálu zúčastnit, napište prosím studijnímu oddělení. Následně si můžete vybrat ze dvou možností. Buď se promoce zúčastníte v jiném termínu, nebo si diplom vyzvednete osobně. Upozorňujeme, že diplom bude připraven k vyzvednutí na studijním oddělení až po plánovaném termínu promoce.

  • Pro jeho předání je třeba, abyste se osobně dostavili na Oddělení dokladů, matrik a uznávání zahraničního vzdělání kvůli podpisu do matričního archu. Doporučujeme se předem domluvit na termínu. Na místě dostanete o tomto podpisu potvrzení, které poté odevzdáte na studijním oddělení, aby Vám mohl být vydán diplom.

  • Pokud jste dlouhodobě v zahraničí, diplom můžeme vydat druhé osobě jen na základě notářsky ověřené plné moci (vzor ke stažení zde). Zplnomocněná osoba musí rovněž postupovat výše uvedeným způsobem, tzn. nejdříve Vás zastoupit v podpisu do matričního archu a následně se na studijním oddělení domluvit na termínu převzetí diplomu.


Poslední změna: 12. leden 2024 23:05 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám