Promoce

Kdy se promoce konají

  • Promoce se konají třikrát do roka, většinou v dubnu, září a listopadu, v závislosti na termínu konání státních závěrečných zkoušek. Zarezervované termíny jsou k nahlédnutí v SISu. O přesném datu a čase své promoce budete informováni pozvánkou cca měsíc před konáním promoce.

  • Pokud vám z nějakého důvodu přidělený termín promoce nevyhovuje, můžete se na studijním oddělení prostřednictvím domluvit předem na posunutí promoce na další termín.


Kde se promoce konají

  • Co se samotného ceremoniálu týče, bakalářské promoce se konají ve slavnostních prostorách v Aule v Profesním domě na Matematicko-fyzikální fakultě na Malostranském náměstí 25. Kapacita sálu na bakalářských promocích je omezená, a proto je doporučená účast cca pěti osob na každého absolventa. Magisterské a doktorské promoce se potom konají ve velké aule Karolina na Ovocném trhu 5, kde kapacita hostů není nijak omezena.

  • Při účasti je vyžadován od absolventů společenský oděv a obutí. U pánů se předpokládá oblek, košile, kravata, u dam formální společenský oděv. Celý průběh promoce se řídí předem danými pravidly a nese se v obřadním duchu. Pozvaní hosté by se tak měli vyhnout vyrušování typu zvonění telefonu, hlasité uzávěrky fotoaparátu, popocházení z místa, apod.


Vydání diplomu bez promoce

  • Pokud se z nějakého důvodu nechcete slavnostního ceremoniálu zúčastnit, sdělte tento úmysl studijnímu oddělení. Následně máte dvě možnosti. Buď se promoce zúčastnit v jiném termínu, nebo si diplom vyzvednout osobně. Upozorňujeme, že diplom bude připraven k vyzvednutí na studijním oddělení až po plánovaném termínu promoce.

  • Pro jeho předání je třeba, abyste se osobně dostavili na Oddělení dokladů, matrik a uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání rektorátu UK kvůli podpisu do matričního archu. Doporučujeme se předtím domluvit na termínu s Mgr. Vendulou Kubátovou. Na místě dostanete o tomto podpisu potvrzení, které poté přivezete na studijní oddělení, oproti němuž obdržíte svůj diplom.

  • Pokud jste dlouhodobě v zahraničí, diplomy můžeme vydat druhé osobě jen na základě notářsky ověřené plné moci. Zplnomocněná osoba musí rovněž postupovat výše uvedeným způsobem.


Poslední změna: 2. říjen 2018 16:12 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám