Promoce

Kdy se promoce konají

  • Promoce se konají třikrát do roka, většinou v dubnu, září a listopadu, poo termínu konání státních závěrečných zkoušek. Zarezervované termíny jsou k nahlédnutí v SISu. O přesném datu a čase své promoce budete informováni pozvánkou ze studijního oddělení cca měsíc před konáním promoce.

  • Pokud vám z nějakého důvodu přidělený termín promoce nevyhovuje, můžete se na studijním oddělení prostřednictvím domluvit předem na posunutí promoce na další termín.

Kde se promoce konají

  • Co se samotného ceremoniálu týče, bakalářské promoce se konají ve slavnostních prostorách v Aule v Profesním domě na Matematicko-fyzikální fakultě na Malostranském náměstí 25. Kapacita sálu na bakalářských promocích je omezená, a proto je doporučená účast cca pěti hostů na každého absolventa. Magisterské a doktorské promoce se potom konají ve velké aule Karolina na Ovocném trhu 5, kde kapacita hostů už není nijak omezena.

  • Při účasti je vyžadován od absolventů společenský oděv a obutí. U pánů se předpokládá oblek, košile, kravata, u dam formální společenský oděv. Celý průběh promoce se řídí předem danými pravidly, a pozvaní hosté by se tak měli vyhnout jakémukoli hlasitému vyrušování slavnostního ceremoniálu.

Vydání diplomu bez promoce

  • Pokud se z nějakého důvodu nechcete nebo nemůžete slavnostního ceremoniálu zúčastnit, napište prosím studijnímu oddělení. Následně máte dvě možnosti. Buď se promoce zúčastnit v jiném termínu, nebo si diplom vyzvednout osobně. Upozorňujeme, že diplom bude připraven k vyzvednutí na studijním oddělení až po plánovaném termínu promoce.

  • Pro jeho předání je třeba, abyste se osobně dostavili na Oddělení dokladů, matrik a uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání rektorátu UK kvůli podpisu do matričního archu. Doporučujeme se předtím domluvit na termínu s Mgr. Vendulou Kubátovou. Na místě dostanete o tomto podpisu potvrzení, které poté přivezete na studijní oddělení, oproti němuž obdržíte svůj diplom.

  • Pokud jste dlouhodobě v zahraničí, diplomy můžeme vydat druhé osobě jen na základě notářsky ověřené plné moci. Zplnomocněná osoba musí rovněž postupovat výše uvedeným způsobem.


Poslední změna: 26. srpen 2020 10:31 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám