Uznaná doba rodičovství

  • Očekáváte-li narození potomka, nebo máte dítě do 3 let, můžete tuto skutečnost oznámit fakultě. Škola vám pak zaregistruje do SIS tzv. uznanou dobu rodičovství (dále jen UDR).

  • UDR začíná 8 týdnů před očekávaným termínem porodu (u matky), nebo dnem porodu (u otce) a končí dosažením věku 3 let u dítěte.

  • Je potřeba vyplnit a podat formulář Oznámení o uznané době rodičovství spolu s kopií těhotenské průkazky s vyznačeným termínem porodu, nebo kopií rodného listu dítěte. Potvrzení o evidenci UDR Vám následně přijde elektronicky na email, který máte uvedený v SIS.

  • Všem, kdo mají zaregistrovanou UDR v SIS, se automaticky prodlužuje maximální doba studia o tu dobu rodičovství, která se kryje s aktivními studijními stavy daného studia nebo s dobou takového přerušení studia, které neprodlužuje maximální dobu studia.

  • UDR neznamená automaticky přerušení studia. Na základě UDR je však možné přerušit studium kdykoliv během roku, nemusíte tedy splňovat podmínky pro postup do dalšího úseku studia. Při návratu do studia se zapisujete do ročníku, který jste nedokončili, nebo bezprostředně následujícího, máte-li vše za daný ročník splněno.

  • Pokud máte zaregistrovanou UDR, máte možnost požádat o prominutí jednoho poplatku za delší studium (více naleznete v Opatření rektora č. 25/2023).


Poslední změna: 23. říjen 2023 13:00 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám