Uznaná doba rodičovství

  • Očekáváte-li narození potomka, nebo máte dítě do 3 let, můžete tuto skutečnost oznámit fakultě. Škola vám pak zaregistruje do SIS tzv. uznanou dobu rodičovství (dále jen UDR).

    Začíná 8 týdnů před očekávaným termínem porodu (u matky), nebo dnem porodu (u otce) a končí dosažením věku 3 let u dítěte.

  • UDR poskytuje rodičům studentům určité výhody. Abyste je mohli začít využívat, musíte si ji nechat zaregistrovat na studijním oddělení prostřednictvím formuláře, který je třeba doplnit kopií těhotenské průkazky s vyznačeným termínem porodu, nebo rodným listem dítěte.

  • Všem, kdo mají zaregistrovanou UDR v SIS, se automaticky prodlužuje maximální doba studia o uznanou dobu rodičovství, která se kryje s aktivními studijními stavy daného studia nebo s dobou takového přerušení studia, které neprodlužuje maximální dobu studia.

  • Na základě UDR je možné přerušit studium kdykoliv během roku, aniž by se prováděla studijní kontrola. Tzn., že máte možnost dokončit ročník až po návratu do studia po přerušení. K tomu je potřeba na studijní oddělení podat žádost o přerušení studia (na základě oznámení o UDR vám studium nebude přerušeno automaticky), do které uvedete, že chcete studium přerušit na základě UDR. Takový druh přerušení se vám rovněž nepočítá do celkové doby studia.

  • Pokud máte zaregistrovanou UDR, máte možnost požádat o prominutí jednoho poplatku za delší studium (úleva je možná po splnění podmínek v čl.2 v Opatření rektora č. 45/2017).


Poslední změna: 25. červenec 2018 15:51 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám