Uznaná doba rodičovství

  • Očekáváte-li narození potomka, nebo máte dítě do 3 let, můžete tuto skutečnost oznámit fakultě. Škola vám pak zaregistruje do SIS tzv. uznanou dobu rodičovství (dále jen UDR).

    UDR začíná 8 týdnů před očekávaným termínem porodu (u matky), nebo dnem porodu (u otce) a končí dosažením věku 3 let u dítěte.

  • Je potřeba vyplnit a podat formulář Oznámení o uznané době rodičovství spolu s kopií těhotenské průkazky s vyznačeným termínem porodu, nebo kopií rodného listu dítěte. Potvrzení o evidenci UDR Vám následně přijde elektronicky na email, který máte uvedený v SIS.

  • Všem, kdo mají zaregistrovanou UDR v SIS, se automaticky prodlužuje maximální doba studia o tu dobu rodičovství, která se kryje s aktivními studijními stavy daného studia nebo s dobou takového přerušení studia, které neprodlužuje maximální dobu studia.

  • Na základě UDR je možné přerušit studium kdykoliv během roku, aniž by se prováděla studijní kontrola. Tzn., že máte možnost dokončit ročník až po návratu do studia po ukončení přerušení.

  • Pokud máte zaregistrovanou UDR, máte možnost požádat o prominutí jednoho poplatku za delší studium (úleva je možná po splnění podmínek v čl.2 v Opatření rektora č. 25/2019).


Poslední změna: 15. říjen 2020 16:44 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám