Individuální studijní plán

Pokud máte potíže, které Vás vážně limitují ve studiu a které nám můžete doložit, můžete si od začátku do konce září požádat o individuální studijní plán (dále jen ISP). Důvody pro poskytnutí ISP bývají tyto:

 • vážné zdravotní důvody

 • uznaná doba rodičovství

 • péče o závislou osobu

 • jiná doložitelná náročná životní situace

 • reprezentace ČR ve sportu

Do žádosti prosím popište svou situaci a uveďte návrh své představy o podobě ISP. Dále je nutné připojit dokumenty, které dokládají Vámi uvedené důvody podání.

Vyplněný formulář spolu s přílohami lze na fakultu doručit těmito způsoby:

 • Poslat poštou na adresu: Studijní oddělení FHS UK, Pátkova 2137/5, 182 00 Praha 8-Libeň.

 • Kdykoli vhodit do schránky podatelny na fakultě. Schránka je umístěná na chodbě vedle dveří studijního oddělení (1.01).

 • Zaslat elektronicky datovou zprávou (e-mail bohužel nestačí). Identifikátor datové schránky je: piyj9b4

Můžeme Vám udělit úlevu v počtu kreditů nebo posunout plnění povinných zkoušek. Neumožníme vám však nižší účast na povinných přednáškách a seminářích; toto je plně v kompetenci vyučujících.

 • Na posouzení žádosti je stanovena lhůta 30 dní ode dne podání.

 • Žádost posuzuje proděkan pro studium, a udělení ISP tak není nárokové, slouží pouze k překlenutí náročného životního období. 

 • Pokud ISP získáte, bude Vám zasláno sdělení prostřednictvím SIS jako písemnost.

 • Obecné podmínky přidělení ISP stanovuje Studijní a zkušební řád univerzity v čl. 5, odst. 14, 15 a 16.Poslední změna: 13. únor 2024 16:21 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám