Individuální studijní plán

  • Pokud máte vážné důvody, které vám omezují studium a které můžete doložit, je možné požádat o individuální studijní plán (dále jen ISP). Lze o něj žádat i v rámci uznané doby rodičovství.

  • Můžeme vám poskytnout úlevu na kreditech nebo posunout plnění povinných zkoušek. Neumožníme vám však nižší účast na povinných přednáškách a seminářích; toto je plně v kompetenci vyučujících.

  • Žádost o ISP se podává doručením na fakultu, a to těmito způsoby. Do žádosti popište svou situaci, dle možností ji doložte, a poskytněte návrh své představy o podobě ISP.

  • Žádost následně posoudí proděkan pro studium, povolení ISP není nárokové. Na posouzení žádosti je stanovena lhůta 30 dní ode dne podání. Pokud ISP získáte, bude vám doručeno písemné vyrozumění s popisem vašich studijních povinností.

  • Potřebujete-li své možnosti nejprve konzultovat, obraťte se na osobu pověřenou koordinací ISP na Studijním oddělení.


Poslední změna: 20. červen 2023 22:21 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám