Uznávání kreditů

Obecné informace

Postup podání žádosti

Uznávání volitelných předmětů

Uznávání předmětů z předchozího studia na FHS


Obecné informace

 • Uznávání kreditů jak pro bakalářské, tak pro navazující magisterské studium spravuje Sekretariát programu SHV. Pokud pořebujete uznání kreditů nejdříve konzultovat (tzn. není vám jasné, co a jak lze uznat), obraťte se prosím nejdříve buď na Sekretariát, nebo v případě magisterského studia na tajemnici či tajemníka vašeho programu.

 • Na zpracování žádosti je dána zákonná lhůta v délce 30 dní. Poté je vydáno rozhodnutí, které Vám bude zasláno poštou do vlastních rukou. Uznané kredity jsou započítávány do aktuálního ročníku, v němž byla podána žádost. Mějte na paměti zákonou lhůtu na vyřízení a zvolte podání s vhodným předstihem – tak, aby bylo možné žádost zpracovat nejpozději do konce zkouškového období letního semestru příslušného ak. roku.

Postup podání žádosti

 • Studující podávají žádost jedním z následujících způsobů:

    a. 

  poštou na adresu fakulty,

    b. 

  vložením do schránky podatelny na fakultě,

    c. 

  datovou schránkou do datové schránky fakulty.

Uznání volitelných předmětů

 • Pokud jste v minulosti studovali na jiné vysoké škole (ne více než před 10 lety) a své tamější studium ukončili, můžete požádat o uznání již absolvovaných předmětů.

 • Je možné takto žádat o uznání předmětů jak z absolvovaného, tak z jinak ukončeného studia. Pokud jste předchozí studium absolvovali, můžete si z tohoto studia nechat uznat pouze kredity, které jste obdrželi nad rámec studijních povinností. Lze tedy uznat pouze volitelné a povinně volitelné předměty (resp. kredity) splněné nad rámec povinného počtu ECTS kreditů nutných k absolvování studia (tj. nad 180 kreditů u bakalářského, nad 120 kreditů u navazujícího magisterského studia).

 • Předměty vám budou uznány v SIS v rámci volitelných kreditů. U bakalářského studia lze takto uznat nanejvýše 18 kreditů, u navazujícího magisterského studia se pak jedná o 12 kreditů (s výjimkou oboru Historická sociologie, kde lze uznat 16 kreditů).

Uznání předmětů z předchozího studia na FHS

 • Pokud student již jednou na FHS studoval (ne více než před 10 lety), studium ukončil a nastoupil znovu, může rovněž požádat o uznání již absolvovaných předmětů prostřednictvím podané žádosti.

 • Do formuláře je zapotřebí buď vypsat konkrétní předměty, a nebo uvést, že žádost se týká všech předmětů z minulého studia, jež jsou "uznatelné". Takovou žádost nemusí student dokládat potvrzeným výpisem předmětů.

 • Zpravidla jsou uznány veškeré předměty ukončené zápočtem, klasifikovaným zápočtem nebo zkouškou, jejichž výsledek byl „výborně“, „velmi dobře“, „započteno“ nebo „splněno“. Podmínkou uznání zkoušky z předchozího studia na FHS je, že uznávané zkoušky jsou součástí aktuální akreditace studijního programu. Nelze uznat již jednou uznané předměty a části státní závěrečné zkoušky.

Poslední změna: 9. březen 2023 14:02 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám