Uznávání kreditů

Obecné informace

  • Uznávání kreditů jak pro bakalářské, tak pro navazující magisterské studium má na starost Sekretariát programu SHV. Pokud pořebujete uznání kreditů nejdříve konzultovat (tzn. není vám jasné, co a jak lze uznat), obraťte se prosím nejdříve buď na sekretariát, nebo v případě mgr. studia na tajemnici nebo tajemníka vašeho programu.

  • Na vyřízení žádosti je dána zákonná lhůta v délce 30 dní. Poté je vydáno rozhodnutí o uznání předmětů, které Vám bude zasláno poštou do vlastních rukou. Pokud chcete, aby se vám kredity započetly do aktuálního ročníku, můžete si je nechat uznat kdykoliv během roku, maximálně však do konce zkouškového období (vzhledem k 30 dnům na vyřízení žádosti, mějte určitou časovou rezervu).


Uznávání volitelných předmětů

  • Pokud jste v minulosti studovali na jiné vysoké škole (ne více než před 10 lety) a školu ukončili, můžete požádat o uznání již absolvovaných předmětů.

  • Můžete si je nechat uznat jak z absolvovaného, tak z ukončeného studia. Absolvovali-li jste předchozí studium, můžete si z tohoto studia nechat uznat pouze kredity, které jste obdrželi nad rámec povinností. Lze tedy uznávat pouze volitelné a povinně volitelné předměty získané nad rámec povinného počtu ECTS kreditů nutných k absolvování studia (tzn. nad 180 kreditů u bakalářského, nad 120 u navazujícího magisterského studia).

  • Předměty vám budou uznány do SIS v rámci volitelných kreditů. U bakalářského studia lze takto uznat 18 až 26 kreditů (dle studijního plánu), u navazujícího magisterského studia se jedná o 12 kreditů (s výjimkou oboru Historická sociologie, kde lze uznat 16 kreditů).


Uznávání předmětů z předchozího studia na FHS

  • Pokud student už jednou studoval FHS (ne více než před 10 lety), studium ukončil a nastoupil znovu, může si rovněž nechat uznat absolvované předměty prostřednictvím podané žádosti. Do žádosti je třeba vypsat konkrétní předměty, nebo uvést, aby byly uznány všechny „uznatelné“ předměty. Takovou žádost nemusí student dokládat potvrzeným výpisem předmětů.

  • Obecně platí, že se uznávají všechny předměty ukončené zápočtem, klasifikovaným zápočtem nebo zkouškou, jejichž výsledek byl „výborně“, „velmi dobře“, „započteno“ nebo „splněno“. Podmínkou uznání zkoušky z předchozího studia na FHS je, že jsou uznávané zkoušky součástí aktuální akreditace studijního programu. Nedají se uznat již jednou uznané předměty a části státní závěrečné zkoušky.


Poslední změna: 26. říjen 2022 15:35 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám