Ukončení studia

Zanechání studia

 • Pokud se sami rozhodnete a víte, že ve studiu již nechcete, nebo nemůžete pokračovat, doporučujeme, abyste podali tzv. prohlášení o zanechání studia. Formulář je třeba odevzdat na podatelně, nebo poslat písemně poštou, anebo elektronicky datovou schránkou (identifikátor: piyj9b4). Nestačí však zaslání dokumentu emailem.

 • Studium se Vám ukončí k datu, kdy je prohlášení zaevidováno podatelnou na fakultě. Studium tak nelze zanechat zpětně ke zvolenému datu.

 • Následně od nás obdržíte elektronicky podepsané sdělení k zanechání studia formou písemnosti v SIS. Pokud potřebujete potvrzení o celkové době studia, je potřeba si jej vyžádat. Můžeme Vám jej poslat jak elektronicky, tak poštou.

 • Studentský status ztrácíte datem ukončení studia. Jakmile máte studium ukončené, musíte se do 8 dnů nahlásit na úřadu práce kvůli zdravotnímu pojištění (pokud již nejste někde zaměstnaný).


Nesplnění podmínek pro postup

 • K ukončení studia dochází ze strany fakulty v tom případě, že student již nesplňuje podmínky pro postup do dalšího úseku studia. Kontrola studia se provádí jednou za rok po skončení zkouškového období v září.

 • Důležité je si uvědomit, že k samotnému ukončení vašeho studia nedojde okamžitě, ale že se jedná o administrativní proces, který je vázán na určité zákonné lhůty. Nejprve obdržíte v SIS (Osobních údajich/ Písemnosti) výzvu k seznámení s podklady rozhodnutí. K této výzvě máte ze zákona právo vyjádřit se do 7 dní od jejího doručení.

 • Po uplynutí této lhůty vám může být vydáno samotné Rozhodnutí o ukončení studia, které vám pošleme písemně do vlastních rukou. Ode dne doručení dopisu běží opět zákonná lhůta 30-ti dní, během které se máte právo vůči rozhodnutí odvolat. Pokud se odvolávat nebudete, pak máte dvě možnosti:

  • Buď necháte 30-ti denní lhůtu uplynout a studium v SIS vám bude bude ukončeno po jejím uplynutí.

  • Nebo se po obdržení rozhodnutí vzdáte práva na odvolání a studium vám bude ukončeno k datu doručení prohlášení na fakultu. Toto ukončení doporučujeme v případě, že budete v budoucnu chtít pokračovat ve studiu na veřejné vysoké škole. Pokud čekáte na uplynutí zákonné lhůty, přicházíte tím zbytečně o bezplatnou dobu studia.

 • Pozor, i když je s vámi zahájeno řízení o ukončení studia, v SIS máte stále stav, že studujete, což znamená, že vám stále rektorát může vyměřit poplatek za překročení doby studia. Pokud máte nějaké nejasnosti, můžete se buď obrátit přímo na rektorát UK oddělení poplatků, nebo se poradit na studijním oddělení.

Poslední změna: 28. leden 2021 13:55 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám