Ukončení studia

Nesplnění podmínek pro postup

 • K ukončení studia dochází ze strany fakulty v tom případě, že student již nesplňuje podmínky pro postup do dalšího úseku studia. Kontrola studia se provádí od nového akademického roku 2017/2018 jednou za rok a to po skončení zkouškového období v září.

 • Důležité je si uvědomit, že k samotnému ukončení vašeho studia nedojde okamžitě, ale že se jedná o administrativní proces, který je vázán na určité zákonné lhůty. Nejprve obdržíte v SIS (Osobních údajich/ Písemnosti) výzvu k seznámení s podklady rozhodnutí. K této výzvě máte ze zákona právo vyjádřit se do 7 dní od jejího doručení.

 • Po uplynutí této lhůty vám může být vydáno samotné Rozhodnutí o ukončení studia, které vám pošleme písemně do vlastních rukou. Ode dne doručení dopisu běží opět zákonná lhůta 30-ti dní, během které se máte právo vůči rozhodnutí odvolat. Pokud se odvolávat nebudete, pak máte dvě možnosti:

  • Buď necháte 30-ti denní lhůtu uplynout a studium v SIS vám bude bude ukončeno po jejím uplynutí.

  • Nebo se po obdržení rozhodnutí vzdáte práva na odvolání a studium vám bude ukončeno k datu doručení prohlášení na fakultu. Toto ukončení doporučujeme v případě, že budete v budoucnu chtít pokračovat ve studiu na veřejné vysoké škole. Pokud čekáte na uplynutí zákonné lhůty, přicházíte tím zbytečně o bezplatnou dobu studia.

 • Pozor, i když je s vámi zahájeno řízení o ukončení studia, v SIS máte stále stav, že studujete, což znamená, že vám stále rektorát může vyměřit poplatek za překročení doby studia. Pokud si nejste jistí, zda by vám měl být vyměřen, konzultujte to prosím včas na studijním oddělení.


Zanechání studia

 • Pokud se sami rozhodnete a víte, že ve studiu již nechcete, nebo nemůžete pokračovat, doporučujeme, abyste na studijní oddělení podali prohlášení o zanechání studia. Buď stačí formulář vhodit do podatelny v 5. patře, nebo poslat písemně poštou, anebo elektronicky datovou schránkou (identifikátor: piyj9b4). Nestačí však zaslání dokumentu emailem.

 • Studium se Vám ukončí k datu, kdy je prohlášení zaevidováno podatelnou na fakultě. Studium tak nelze zanechat zpětně ke zvolenému datu.

 • Po změně stavu v SIS od nás následně obdržíte elektronicky podepsané sdělení k zanechání studia. Pokud potřebujete potvrzení o době studia, je potřeba si jej vyžádat. Můžeme Vám jej poslat jak elektronicky, tak poštou.

 • Studentský status ztrácíte datem ukončení studia. Jakmile tedy budete mít studium ukončené a pokud nejste nikde zaměstnaný, musíte se do 8 dnů nahlásit na úřadu práce kvůli zdravotnímu pojištění.


CŽV 12 - Program pro neúspěšné bakalářské studenty

 • Semestrální program CŽV 12 je určen pro ty neúspěšné bakalářské studenty SHV, kteří se i přes ukončení studia chtějí vrátiit do řádného studia.

 • Pokud se přihlásí do tohoto programu, mohou si v jeho rámci doplnit chybějící předměty, nebo opravit nesplněné zkoušky, které si později nechají uznat do řádného studia.

 • Účastník programu CŽV 12 nesmí mít současně aktivní ani přerušené studium žádného studijního oboru v rámci FHS, současně je též vyloučena možnost zapisovat si v rámci tohoto programu předměty z nabídky jiných fakult.

 • Absolvování programu však nezakládá nárok na přijetí na obor SHV s odpuštěním přijímací zkoušky. Student/ka si musí jako ostatní uchazeči podat přihlášku, úspěšně složit přijímací zkoušku a zapsat se do řádného studia.

 • Cena za program je stanovena na 15.000 Kč/semestr. Přihlášku do programu je možno podat pouze elektronicky. Vyhlášení aktuálního přijímacího řízení naleznete zde: http://fhs.cuni.cz/FHS-720.html.


Poslední změna: 2. březen 2020 15:16 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám