Předměty

Povinné předměty

Povinně-volitelné předměty

Státní zkoušky a obhajoba bakalářské / diplomové práce

Volitelné předměty


Povinné předměty

  • Povinné předměty vám budou na začátku každého semestru zapsány na základě doporučeného průběhu studia.

  • Na bakalářském studiu povinné předměty registruje Sekretariát programu SHV, v případě navazujícího magisterského studia pak tajemnice nebo tajemník Vašeho studijního programu. S veškerými dotazy se proto obracejte přímo na ně.

  • Pokud vám registrace některého z povinných předmětů pro daný ročník nevyhovuje, můžete během období pro registraci kurzů požádat o změnu.

Povinně volitelné předměty

  • Součástí studijních plánů na bakalářském i magisterském stupni studia bývá rovněž povinnost získat jistý dle oboru specifikovaný počet kreditů ze skupiny povinně-volitelných kurzů.

  • Tyto předměty si studující zpravidla zapisují sami prostřednictvím Studijního informačního systému. Podrobné informace ohledně svého studijního plánu vždy naleznete na webu vašeho oboru.

Předměty spjaté se státní zkouškou

  • Mezi registrovanými předměty naleznete také takové, které jsou označeny jako "SZ" či "Dipl". Jedná se o státnicové předměty (tj. části státních zkoušek a obhajoba bakalářské / diplomové práce), které jsou všem studentům zaregistrovány na počátku studia.

  • Na jejich splnění máte čas až do konce maximální doby studia a neběží u nich žádná jiná lhůta.

Volitelné předměty

  • Jako volitelné předměty jsou klasifikovány kurzy vypsané v rámci jiného programu na FHS nebo kurzy z jiné fakulty UK či z jiné univerzity (nikoliv z vyšších odborných škol). Pokud si budete chtít zapsat v SIS předměty z jiné fakulty UK, mějte na paměti, že pro tyto předměty jsou závazné harmonogramy a pravidla fakult, na nichž jsou vyučovány, včetně délky registračního a zkouškového období.

  • Seznam kurzů, které jsou nabízeny k tzv. křížovému zápisu, najdete v položce "Zápis předmětů a rozvrhu" v SIS (stačí v zápisu zvolit některou z nabízených fakult). Hodnocení za absolvování kurzů zapíše do SIS přímo vyučující kurzu.

Poslední změna: 7. listopad 2023 12:47 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám