Absolvování studia

 • Absolventi všech oborů mají status studenta do dne složení všech státních závěrečných zkoušek (SZZk) a úspěšné obhajoby bakalářské / diplomové práce.

 • S vyznamenáním absolvuje student, když:

  • Žádnou část státní zkoušky nekonal v opravném termínu (tj. na druhý či třetí pokus).

  • Žádná část státní zkoušky nebyla klasifikována známkou dobře.

  • Výsledná klasifikace za celou státní zkoušku je výborně.

  • Prospěchový průměr za celé studium je nejvýše 1,5. V SIS jej naleznete pod Výsledky zkoušek – prohlížení, záložka Kontroly –

   Provést výpočet prospěchového průměru pro absolvoval s vyznamenáním

 • Student má rovněž možnost získat mimořádnou odměnu za absolvování studia. Podmínky jsou uvedené v opatření děkana.

 • Zdravotní pojištění je hrazené pro absolventy až do konce následujícího měsíce, ve kterém složili SZZK (pokud ještě nedosáhli věku 26 let nebo nejsou OSVČ). Rovněž pokud student plynule přechází z bakalářského (absolvování v červnu) na navazující magisterské studium (zápis v září) nemusí zdravotní pojištění sám platit - opět s podmínkou, že ještě nedosáhl věku 26 let nebo není OSVČ.

 • Do doby vydání diplomu mohou absolventi obdržet potvrzení o absolvování studia na studijním oddělení. Bližší informace ke konání promocí naleznete zde.


Poslední změna: 31. leden 2019 13:07 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám