Absolvování studia

 • Absolventi všech oborů mají status studenta do dne složení všech státních závěrečných zkoušek (SZZk) a úspěšné obhajoby bakalářské / diplomové práce.

 • S vyznamenáním absolvuje student, když:

  • Žádnou část státní zkoušky nekonal v opravném termínu (tj. na druhý či třetí pokus).

  • Žádná část státní zkoušky nebyla klasifikována známkou dobře.

  • Výsledná klasifikace za celou státní zkoušku je výborně.

  • Prospěchový průměr za celé studium je nejvýše 1,5. V SIS jej naleznete pod Výsledky zkoušek – prohlížení, záložka Kontroly –

   Provést výpočet prospěchového průměru pro absolvoval s vyznamenáním

 • Student má rovněž možnost získat mimořádnou odměnu za absolvování studia s vyznamenáním ve výši 10 000 Kč.

 • Zdravotní pojištění je hrazené pro absolventy až do konce následujícího měsíce od měsíce, ve kterém složili SZZK (pokud ještě nedosáhli věku 26 let nebo nejsou OSVČ). Rovněž pokud student plynule přechází z bakalářského (absolvování v červnu) na navazující magisterské studium (zápis v září) nemusí zdravotní pojištění sám platit - opět s podmínkou, že ještě nedosáhl věku 26 let nebo není OSVČ.Poslední změna: 6. duben 2021 15:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám