Absolvování studia


Absolventi všech oborů mají status studenta do dne složení všech státních závěrečných zkoušek (SZZ) a úspěšné obhajoby bakalářské / diplomové práce. V mezidobí od absolvování do vydání diplomu si mohou absolventi vygenerovat v SIS potvrzení o absolvování studia.


S vyznamenáním student absolvuje za splnění následujících podmínek:


  1. Žádná část státní zkoušky nebyla konána v opravném termínu (tj. na druhý či třetí pokus).

  2. Žádná část státní zkoušky nebyla hodnocena známkou "dobře".

  3. Výsledná klasifikace za celou státní zkoušku je "výborně".

  4. Prospěchový průměr za celé studium je nejvýše 1,5.

    • Svůj prospěchový průměr si můžete ověřit v SIS:

      "Výsledky zkoušek" → "Prohlížení" → záložka "Kontroly" → "Provést výpočet prospěchového průměru pro absolvoval s vyznamenáním".


Zdravotní pojištění je absolventům hrazené až do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém složili SZZ (pokud nedosáhli věku 26 let nebo nejsou OSVČ). Rovněž pokud student plynule přechází z bakalářského na navazující magisterské studium (platí při absolvování v červnu a zápisu v září), nemusí zvláště hradit zdravotní pojištění – opět za podmínky, že ještě nedosáhl věku 26 let nebo není OSVČ.Poslední změna: 20. červen 2023 21:59 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám