Poskytování informací

Povinně zveřejňované informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


Název

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy


Kontaktní údaje

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

telefon: +420 251 080 212

fax: +420 251 620 611

e-mail:

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Bankovní spojení

Případné platby lze poukázat na:

KB Praha 1

č. účtu: 27-1842600277/0100

IBAN:  CZ86 0100 0000 2718 4260 0277

SWIFT (BIC):  KOMBCZPPXXX


IČ a DIČ

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Webová stránka

adresa internetové stránky: www.fhs.cuni.cz

Podatelna

Všechny kontakty


Místo a způsob, jak získat příslušné informace

Žádost o poskytnutí informace podle zákona se podává prostřednictvím pošty na adresu Děkanát FHS UK, U Kříže 8, 158 00 Praha 5. Žádost je možné podat osobně v podatelně na téže adrese, zaslat faxem na tel. č. 256 120 611 nebo elektronickou poštou na adresu  .

Poskytování informací upravuje Opatření rektora č. 41/2014 a Opatření děkana č. 11/2016.


Nejdůležitější používané předpisy

Opatření děkana č. 11/2016

Postup při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím


  • zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

  • zákon č. 500/2004 Sb. správní řád

  • zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

  • zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

  • zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím


Poslední změna: 12. únor 2018 12:15 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám