Encyklopedie migrace po půl roce

Encyklopedie migrace po půl roce

Je to už půl roku, co spolek Online encyklopedie migrace, z. s., který je vytvářen ve spolupráci s FHS UK, FF UK, FSV UK, ETF UK a PF UK, spustil projekt Encyklopedie migrace. Jejím posláním je zmapovat relevantní témata a pojmy, které souvisejí se současnou tzv. uprchlickou krizí, tak, aby se široká veřejnost mohla spolehlivě, aktuálně a čtenářsky přístupným způsobem informovat o nastalé situaci a jejím kontextu. Primárním cílem je vysvětlení příčin, které vedou k tomu, že lidé prchají ze svých domovů.


Online encyklopedie migrace, z. s.

(foto Online encyklopedie migrace, z. s.)


Texty, které jsou přehledně zobrazeny na interaktivní mapě, jsou rozčleněny do 3 kategorií: příběhů, příčin migrace a reakcí. Jak již názvy napovídají, první kategorie se týká životních příběhů konkrétních lidí z různých zemí, druhá pak příčin a souvislostí týkající se migrace a třetí reakce různých zemí na tento fenomén. Mapa je neustále doplňována o nové články, na kterých se podílejí jednak experti z různých oblastí, jednak sami uprchlíci. Spolek Online encyklopedie migrace, z. s., rovněž organizuje i různé přednášky a workshopy pro veřejnost. Aktuální dění kolem Encyklopedie migrace a spolku můžete sledovat na Facebooku.


Do projektu se může zapojit každý, každá pomocná ruka je vítána. Pokud byste se chtěli na cokoliv dotázat nebo se do projektu přímo zapojit, ozvěte se prostřednictvím . Podrobnější informace naleznete v konceptu a metodice práce.


21. 6. 2017


Poslední změna: 12. únor 2018 12:19 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám