VŘ - asistent - 11.12.2017

Čj: UKFHS/41455/2017-1


VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


V souladu s čl. 2 odst. 1. Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy tímto vypisuji výběrové řízení na pozici asistenta/asistentky se zaměřením na historickou antropologii Katedry obecné antropologie (pracovní úvazek 1,00 na dobu určitou, doba trvání 1 rok, zástup za mateřskou dovolenou).

Od uchazeče se očekává, že se bude podílet na výuce studijního programu a na vytváření kurikula (koncipování a vypisování nových kurzů), vedení studentských závěrečných prací a na rozšiřování výzkumného potenciálu pracoviště.

Požadavky k výběrovému řízení:

- dokončené magisterské studium (historické vědy, antropologie, etnologie a příbuzné obory),

- doktorské studium ukončené či těsně před ukončením,

- pedagogická praxe na VŠ,

- výuka v českém, ideálně anglickém jazyce,

- zkušenost s grantovými projekty,

- publikace v odborných časopisech,

- absolvované stáže v zahraničí.

Nástup:  začátek LS 2018 (19. února 2018)

Přihlášky se strukturovaným životopisem, výběrovým seznamem publikační činnosti a kopií potvrzení (diplomu) o nejvyšším dosaženém vzdělání zasílejte nejpozději do 30 dnů od vyhlášení výběrového řízení, tj. do 10. ledna 2018 včetně (razítko poštovního úřadu), na adresu:

Fakulta humanitních studií UK

Martina Kořínková, personální oddělení

U Kříže 8

158 00 Praha 5

e-mail: martina.korinkova@fhs.cuni.cz


Praha 11. prosince 2017                                              


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan FHS UK
Poslední změna: 12. únor 2018 12:14 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám