Rozhodnutí o výsledku VŘ - OP VVV/12/2017

Rozhodnutí o výsledku VŘ

Čj: UKFHS/36550/2017-26

Praha  19. prosince 2017


ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


Dne 18. prosince 2017 se  uskutečnilo výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: pozici hostující profesor filosofie na pracovišti oboru Německá a francouzská filosofie v rámci řešení projektu Univerzity Karlovy z OP VVV Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362, (723-40/R17228).


V souladu s doporučením komise ve složení: Mgr. Milan Hanyš, Ph.D. – předseda komise, doc. Karel Novotný, Ph.D., doc. PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D.,  jsem rozhodla o přijetí uchazečky Cathrin Nielsen, Ph.D. do pracovního poměru s nástupem 1. února 2018, pracovní úvazek 1,00, mzdová třída AP4, doba určitá v trvání 5 měsíců.


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan FHS UKPoslední změna: 12. únor 2018 12:14 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám