Výběrové řízení - odborný asistent - Komunikativní modul/20.12.2017

Výběrové řízení - OA - Komunikativní modul/20.12.2017

Čj: UKFHS/43676/2017-1 

Praha 20. prosince 2017  


VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


V souladu s čl. 2 odst. 1. Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy tímto vypisuji výběrové řízení na pozici odborného asistenta/odborné asistentky (AP2) na Komunikativním modulu FHS UK se zaměřením na výuku francouzštiny pro společenské a humanitní vědy (pracovní úvazek 1,00 na dobu určitou v trvání 3 roky).

Od uchazeče se očekává, že se bude podílet na výuce Komunikativního modulu, a to zvláště vedením jazykových kurzů a doktorských kolokvií ve FJ a spoluprací při hodnocení a obhajobách bakalářských překladů. Dále požadujeme, aby se podílel na Prosemináři k interpretaci textu a podle potřeby také na přípravě teoretických kurzů k problematice překladu a interpretace, nejlépe s přesahem k hermeneutice. Očekáváme, že uchazeč bude v rámci FHS UK rozvíjet i svou vlastní badatelskou činnost.


Požadavky k výběrovému řízení:

- kopie dokladu získání titulu Ph.D.;

- strukturovaný životopis včetně přehledu o dosavadní pedagogické praxi v požadovaném zaměření;

- přehled publikační činnosti (včetně výběru překladů);

- motivační dopis.


Nástup: 19. února 2018


Přihlášky do výběrového řízení spolu s náležitými doklady zasílejte nejpozději do 19. ledna 2018 včetně na adresu:

Fakulta humanitních studií UK

Martina Kořínková, personální oddělení

U Kříže 8

158 00 Praha 5

e-mail: martina.korinkova@fhs.cuni.cz                                        


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan FHS UK
Poslední změna: 12. únor 2018 12:14 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám