Výběrové řízení - výzkumný pracovvník/senior - mobilita VP UK/251.2018

VŘ - výzkumný pracovník/senior - mobilita VP UK

Čj: UKFHS/5349/2017-2


VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


V souladu s čl. 2 odst. 1. Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy tímto vypisuji výběrová řízení na pozice: výzkumný pracovník – senior, úvazek: 1,00 v rámci projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495 – Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy; nástup: září 2018.

Společné podmínky, kritéria: zaměstnanec FHS UK s minimálním úvazkem 0,5, který získal titul Ph.D. či obdobný (ekvivalent úrovně 8 dle ISCED) před 7 a více lety, podílel se alespoň na jednom mezinárodním grantu či národním grantu za posledních 5 let jako řešitel či spoluřešitel, přičemž se nesmí jednat o interní grant UK, za posledních 5 let musí vykázat minimálně 3 publikační výstupy.

1/ Výzkumný pracovník – senior v oblastech (kombinace) ekonomická a historická

antropologie, material culture studies.

Místo výkonu práce: Velká Británie, University of Cambridge.

Náplň práce:

a) v době mobility (délka 6 měsíců) výzkumná činnost, aktivní účast na alespoň jednom odborném workshopu či konferenci,

b) v období 6 měsíců po návratu – diseminace výsledků výzkumné činnosti a zkušeností z pobytu na zahraničním pracovišti.

2/ Výzkumný pracovník – senior v oblastech (kombinace) sociologie, historická sociologie a paměťová studia.

Místo výkonu práce: Rakousko, Universität Wien.

Náplň práce:

a) v době mobility (délka 7 měsíců) výzkumná činnost, aktivní účast na alespoň jednom odborném workshopu či konferenci,

b) v období 6 měsíců po návratu – diseminace výsledků výzkumné činnosti a zkušeností z pobytu na zahraničním pracovišti.

Požadavky k výběrovému řízení:

- motivační dopis;

- strukturovaný životopis včetně přehledu praxe v požadovaném zaměření;

- popis (max. 1 normostrana) badatelského projektu s vazbou na zahraniční pracoviště;

- kopie dokladu/potvrzení o nejvyšším dosaženém vzdělání.


Přihlášky do výběrového řízení spolu s náležitými doklady zasílejte nejpozději

do 24. února 2018 včetně na adresu: martina.korinkova@fhs.cuni.cz


Praha 25. ledna 2018


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan FHS UKPoslední změna: 12. únor 2018 12:14 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám