Rozhodnutí o výsledku VŘ - docent KSKE/12.1.2018

Rozhodnutí o výsledku VŘ - docent KSKE/12.1.2018


Čj: UKFHS/2824/2018-4


ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


Dne 12. února 2018 se uskutečnilo výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: docent pro vedení doktorského studijního programu Environmentální studia na Katedře sociální a kulturní ekologie FHS UK. V souladu s doporučením komise, která zasedla ve složení: předseda PhDr. Ivan Rynda, členové: prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., dr. h. c., prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc., jsem rozhodla o přijetí uchazeče doc. PaedDr. Tomáše Háka, Ph.D. do pracovního poměru s nástupem 19. února 2018.


Praha 14. února 2018


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan FHS UK

Poslední změna: 15. únor 2018 12:57 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám