Jmenování komise - výzkumný pracovník/senior - monilita VP UK/25.1.2018

Jmenování komise - výzkumný pracovník/senior - mobilita VP UK/25.1.2018

Praha 15. února 2018

Čj: UKFHS/5349/2018-3


JMENOVÁNÍ KOMISE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ


V souladu s čl. 2 odst. 1 Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy tímto jmenuji komisi pro výběrové řízení na obsazení pozice výzkumný pracovník – senior, úvazek: 1,00 v rámci projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495 – Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy na FHS UK ve složení:


Předseda: doc. PhDr. Marek Skovajsa, M.A., Ph.D.

Členové: doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D., doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.


Ing. arch Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan FHS UK
Poslední změna: 15. únor 2018 12:44 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám