Výběrové řízení - odborný asistent v oboru genderová studia KGS/31.3.2018

Výběrové řízení - odborný asistent/odborná asistentka v oboru genderová studia Katedry genderových studií/31.3.2018


Čj: UKFHS/22599/2018-1


VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

V souladu s čl. 2 odst. 1. Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy tímto vypisuji výběrové řízení na pozici odborný asistent/odborná asistentka v oboru genderová studia FHS UK Katedry genderových studií (plný pracovní úvazek na dobu určitou, s výhledem na dobu neurčitou).

Od kandidáta/ky se očekává, že se bude podílet na výuce studijního programu v českém i anglickém jazyce a na vytváření kurikula (koncipování a vypisování nových kurzů v českém i anglickém jazyce), vedení studentských kvalifikačních prací (bakalářské a diplomové práce v českém i anglickém jazyce) a na rozšiřování výzkumného potenciálu pracoviště.

Hledané oblasti odborné specializace: feministická sociologie a antropologie; sociologie/antropologie zdraví a medicíny; studium dlouhověkosti, generací, věku a stáří.

Požadavky:

• titul Ph.D. v oboru sociologie;

• předchozí zkušenosti s výukou a vedením studentských kvalifikačních prací v oboru na magisterském i bakalářském stupni;

• výzkumný a publikační potenciál (podpořený demonstrovanou úspěšnou grantovou a publikační historií).

Požadované materiály:

• motivační dopis představující odbornou specializaci uchazeče/ky, včetně krátké anotace současného řešeného výzkumného projektu v oblasti genderových studií (1-2 s.);

• vybraný příklad vlastní badatelské činnosti (článek, kapitola, manuskript);

• anotace 2 kurzů (včetně krátkého seznamu navrhované četby), které by kandidát/ka nabídl/a k výuce na KGS (v preferovaných oblastech zmíněných výše).

Nástup: od 1. září 2018

Průběh výběrového řízení: Přihlášky do výběrového řízení se strukturovaným životopisem, kopií potvrzení (diplomu) o nejvyšším dosaženém vzdělání a výše definované podklady posílejte nejpozději do 30 dnů (razítko poštovního úřadu) od vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka pro příjem přihlášek je 30. dubna 2018 včetně.

S dotazy týkajícími se charakteru a zaměření studijního programu GS a vypsaného výběrového řízení se obracejte na vedoucí katedry genderových studií FHS UK doc. Věru Sokolovou, Ph.D.: vera.sokolova@fhs.cuni.cz

Přihlášky do výběrového řízení spolu s náležitými doklady zasílejte na adresu:

Fakulta humanitních studií UK, Martina Kořínková - personální oddělení, U Kříže 8

158 00 Praha 5; e-mail: martina.korinkova@fhs.cuni.cz


V Praze dne 31. března 2018


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan FHS UK


Poslední změna: 3. duben 2018 10:56 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám