Výběrové řízení - vědecko-pedagogický pracovník/pracovnice - Historický modul/26.4.2018

VŘ - vědecko-pedagogický pracovník/pracovnice - HM/26.4.2018


Čj: UKFHS/10934/2018-1


VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


V souladu s čl. 2 odst. 1. Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy tímto vypisuji výbě-rové řízení na pozici vědecko-pedagogického pracovníka/pracovnice (plný pracovní úvazek, doba určitá - 3 roky) pro Historický modul FHS.


Od uchazeče se očekává, že se bude podílet 1) na českojazyčné i anglickojazyčné výuce historie v rámci bakalářského studia (koncipování a vypisování nových historických kurzů, zapojení do výuky a/nebo atestace povinných předmětů, organizace výuky), 2) na výuce popř. organizaci studia v rámci magisterského a postgraduálního studia; dále že bude 3) vést studentské závěrečné práce (bakalářské a diplomové) a 4) vyvíjet vědeckou a publikační činnost.


Požadavky k výběrovému řízení:

- dokončené magisterské i postgraduální vzdělání v oboru historie, zaměření na kulturní dějiny evropského středověku - kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání;

- zahraniční studijní pobyt v oboru historie výhodou – kopie dokladu o studiu historie v zahraničí;

- předchozí zkušenosti s výukou v českém a v anglickém jazyce;

- přehled publikační a konferenční činnosti v oboru;

- aktivní znalost angličtiny a jednoho dalšího evropského jazyka;

- strukturovaný životopis;

- motivační dopis.

Nástup: dle dohody, nejpozději v říjnu 2018


Přihlášky do výběrového řízení zasílejte nejpozději do 25. května 2018 včetně (razítko poštovního úřadu), na adresu: Fakulta humanitních studií UK, Martina Kořínková, personální oddělení, U Kříže 8, 158 00 Praha 5;

e-mail: martina.korinkova@fhs.cuni.cz


Praha, 26. dubna 2018


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan FHS UKPoslední změna: 27. duben 2018 07:33 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám