Rozhodnutí o výsledku VŘ - mobilita VP UK/8.3.2018

Rozhodnutí o výsledku VŘ - mobilita VP UK/8.3.2018

Čj: UKFHS/5349/2018-6


ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


Dne 10. dubna 2018 se uskutečnilo výběrové řízení v rámci projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495 – Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy na Fakultě humanitních studií na obsazení pracovních pozic:


a/ Výzkumný pracovník – senior v oblastech (kombinace) ekonomická a historická

antropologie, material culture studies. Místo výkonu práce: Velká Británie, University of Cambridge.

Uchazeč: doc. Veronika Čapská, Ph.D.

b/ Výzkumný pracovník – senior v oblastech (kombinace) sociologie, historická sociologie a paměťová studia. Místo výkonu práce: Rakousko, Universität Wien.

Uchazeč: doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.


V souladu s doporučením komise, která zasedala ve složení – předseda doc. PhDr. Marek Skovajsa, M.A., Ph.D., doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D., jsem rozhodla o přijetí uchazečů:

a/ doc. Veronika Čapská, Ph.D. – pracovní pozice výzkumný pracovník – senior v oblastech (kombinace) ekonomická a historická antropologie, material culture studies. Doba mobility v délce 6 měsíců, nástup září 2018, úvazek 1,00, místo výkonu práce: Velká Británie, University of Cambridge.

b/ doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. – pracovní pozice / Výzkumný pracovník – senior v oblastech (kombinace) sociologie, historická sociologie a paměťová studia. Doba mobility v délce 7 měsíců, nástup září 2018, úvazek 1,00, místo výkonu práce: Rakousko, Universität Wien.


Praha 18. dubna 2018


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan FHS UK
Ref. No: UKFHS/5349/2018-6


DEAN'S DECISION ON THE OUTCOME OF THE SELECTION PROCESS


On 10 April 2018, a selection process took place within project CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495 - International Mobility of Researchers of Charles University at the Faculty of Humanities to fill the

following positions:


a/ Senior Researcher in the fields of (combination) Economic and Historical Anthropology, Material Culture Studies. Place of work: Great Britain, University of Cambridge.

Applicant: doc. Veronika Čapská, Ph.D.

b/ Senior Researcher in the fields of (combination) Sociology, Historical Sociology and Memory Studies. Place of work: Austria, University of Vienna.

Applicant: doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.


In line with the recommendation of the Committee composed of Chairman doc. PhDr. Marek Skovajsa, M.A., Ph.D., doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D., I have decided to approve the following applicants:

a/ doc. Veronika Čapská, Ph.D. – position of Senior Researcher in the fields of (combination) Economic and Historical Anthropology, Material Culture Studies. Duration of mobility 6 months, start September 2018, workload 1.00, place of work: Great Britain, University of Cambridge.

b/ doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. – position of Senior Researcher in the fields of (combination) Sociology, Historical Sociology and Memory Studies. Duration of mobility 7 months, start September 2018, workload 1.00, place of work: Austria, University of Vienna.


In Prague on 18 April 2018


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

Dean of the Faculty of Humanities

Charles University

Poslední změna: 31. květen 2018 13:43 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám