VŘ - odborný asistent/odborná asistentka se zaměřením na sociologii - Společenskovědní modul/14.5.2018

Výběrové řízení - odborný asistent/odborná asistentka se zaměřením na sociologii - Společenskovědní modul/14.5.2018


Čj: UKFHS/46933/2017-1


VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


V souladu s čl. 2 odst. 1. Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy tímto vypisuji výběrové řízení na pozici odborného asistenta/odborné asistentky se zaměřením na sociologii na pracovišti Společenskovědní modul (pracovní úvazek 1,0 na dobu určitou).

Od uchazeče se očekává, že se bude podílet na výuce studijního programu a na vytváření kurikula (koncipování a vypisování nových kurzů), vedení studentských závěrečných prací a na rozšiřování vědeckovýzkumného potenciálu pracoviště.

Požadavky k výběrovému řízení:

- Ph.D. v oboru sociologie (popř. těsně před dokončením);

- zaměření na výuku a výzkum v oblasti sociologie;

- relevantní publikační činnost v oboru;

- schopnost přednášet v angličtině;

- zkušenost s realizací empirického výzkumu (přednostně kvalitativního);

- pedagogická praxe na VŠ výhodou.

Požadované podklady:

- motivační dopis představující odbornou specializaci uchazeče/ky;

- vybraný příklad vlastní badatelské činnosti (článek, kapitola, manuskript);

- anotace a sylabus 1 kurzu, který by kandidát/ka nabídl/a k výuce v bakalářském stupni studia.

Nástup: od 1. října 2018 nebo dle dohody.


Přihlášky se strukturovaným životopisem, výběrovým seznamem publikační činnosti, kopií potvrzení (diplomu) o nejvyšším dosaženém vzdělání a výše uvedenými podklady zasílejte nejpozději do 30 dnů od vyhlášení výběrového řízení,

tj. do 13. června 2018 včetně (razítko poštovního úřadu), na adresu:

Fakulta humanitních studií UK

Martina Kořínková, personální oddělení

U Kříže 8

158 00 Praha 5

e-mail: martina.korinkova@fhs.cuni.cz


Praha 14. května 2018Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan FHS UK
Poslední změna: 1. červen 2018 09:15 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám