Jmenování komise - OA SVM/14.5.2018

Jmenování komise - OA SVM/14.5.2018

Čj: UKFHS/46933/2018-2


JMENOVÁNÍ KOMISE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ


V souladu s čl. 2 odst. 1 Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy tímto jmenuji komisi pro výběrové řízení na obsazení pozice odborný asistent/odborná asistentka se zaměřením na sociologii na pracovišti Společenskovědní modul FHS UK ve složení:


Předsedkyně: Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.

Členové: prof. Miloš Havelka, CSc., doc. PhDr. Marek Skovajsa, M.A., Ph.D., doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc., Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D.Praha 11. června 2018


Ing. arch Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan FHS UK


Poslední změna: 12. červen 2018 13:38 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám