Výběrové řízení - docent sociální práce - ŘS/22.6.2018

Čj: UKFHS/85117/2018-1


VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


V souladu s čl. 2 odst. 1. Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy tímto vypisuji výběrové řízení na pozici docent (či odborný asistent se zahájeným habilitačním řízením) Katedry řízení a supervize UK FHS v oboru sociální práce, případně zdravotně-sociální péče, se zaměřením na tvůrčí činnost v oblasti sociální práce, případně sociální politiky, zdravotně-sociální péče či řízení organizací, jejichž součástí je sociální práce (pracovní úvazek 0,5-1,0 dle dohody).


Od uchazeče se očekává, že se bude podílet na výuce magisterského studijního programu Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích a doktorského programu Sociální práce, na vedení diplomních a doktorských prací, bude v rámci FHS UK rozvíjet svou badatelskou činnost a výhledově se bude podílet na koncepci studijního programu.


Požadavky k výběrovému řízení:

- kopie dokladů dosaženého vzdělání

- strukturovaný životopis

- přehled publikační činnosti

- zkušenosti s mezinárodními vědeckými projekty

Nástup dle dohody.


Přihlášky do výběrového řízení zasílejte nejpozději do 31. srpna 2018 v listinné podobě (razítko poštovního úřadu) na adresu:

Fakulta humanitních studií UK

Martina Kořínková, personální oddělení

U Kříže 8

158 00 Praha 5,

či elektronicky na e-mail:


V Praze dne 22. 6. 2018


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan FHS UKPoslední změna: 24. červenec 2018 11:28 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám