Opatření děkana FHS UK č. 8/2018

Název:

Stanovení bodové hranice pro přijetí ke studiu bakalářských a navazujících magisterských oborů na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy pro akademický rok 2018/2019

K provedení:

Řád přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy; Podmínky přijímacího řízení Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy pro akademický rok 2018/2019

Účinnost:

28. května 2018


Stanovení bodové hranice pro přijetí ke studiu bakalářských a navazujících magisterských oborů na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy pro akademický rok 2018/2019

Čl. 1: Úvodní ustanovení

V souladu s Řádem přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy a Podmínkami přijímacího řízení Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“) pro akademický rok 2018/2019 schválenými akademickým senátem fakulty dne 7. 9. 2017 vydávám toto opatření.


Čl. 2: Bodová hranice pro přijetí

 1. Bodovou hranici pro přijetí ke studiu bakalářských a navazujících magisterských oborů stanovuji na fakultě takto:


  Studium humanitní vzdělanosti

  6

  Liberal Arts and Humanities

  9

  Evropské kulturní a duchovní dějiny

  4

  Elektronická kultura a sémiotika

  3

  Genderová studia

  5

  Historická sociologie

  4

  Německá a francouzská filosofie

  9

  Obecná antropologie - integrální studium člověka

  8

  Orální historie - soudobé dějiny

  3

  Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích

  9

  Sociální a kulturní ekologie

  4

  Studia občanského sektoru

  3


 2. Bodová hranice v prezenčním a kombinovaném studiu je stejná.


Čl. 3: Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 28. května 2018.
V Praze dne 21. května 2018


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkanPoslední změna: 28. červen 2018 08:44 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám