Rozhodnutí - OP VVV/14.5.2018

Rozhodnutí - hostující profesor OP VVV/14.5.2018

Čj: UKFHS/47130/2018-4


ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


Dne 14. června 2018 se uskutečnilo výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: pozici hostující profesor filosofie v oboru sociální a kulturní antropologie na Katedře obecné antropologie FHS UK z OP VVV Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce, reg. č. CZ.02.2.69 / 0.0 / 0.0 / 16_015 / 0002362. V souladu s doporučením komise ve složení: doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. – předsedkyně komise, členové: Mgr. Hedvika Novotná, Mgr. Milan Hanyš, Ph.D., jsem rozhodla o přijetí uchazečky Moniky Palmberger, Ph.D. do pracovního poměru s nástupem 1. října 2018, pracovní úvazek 1,00, mzdová třída AP4, doba určitá v trvání 5 měsíců.


Praha 2. července 2018


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan FHS UK
Poslední změna: 18. červenec 2018 09:18 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám