Rozhodnutí - docent KŘS/22.6.2018

Rozhodnutí děkana - VŘ docent KŘS/22.6.2018

Čj: UKFHS/85117/2018-7


ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


Dne 11. září 2018 se uskutečnilo výběrové řízení na obsazení pracovní pozice docent (či odborný asistent se zahájeným habilitačním řízením) Katedry řízení a supervize Fakulty humanitních studií UK v oboru sociální práce, případně zdravotně-sociální péče. V souladu s doporučením komise, která zasedla ve složení: předseda doc. PhDr. Marek Skovajsa, M.A., Ph.D., členové: doc. PhDr. Zuzana Havrdová, CSc., Mgr. Petr Vrzáček, jsem rozhodla o přijetí uchazeče doc. PhDr. Petra Brnuly, Ph.D. do pracovního poměru s nástupem k 1. říjmu 2018, pracovní úvazek 0,5, mzdová třída AP3, doba určitá v trvání 3 roky.


Praha 17. září 2018


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan FHS UK

Poslední změna: 21. září 2018 14:36 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám