VŘ - OA v oboru sociální práce/KŘS/7.11.2018

VŘ - OA v oboru sociální práce KŘS/7.11.2018


Čj: UKFHS/152720/2018-1

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


V souladu s čl. 2 odst. 1. Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy tímto vypisuji výběrové řízení na pozici odborný asistent/odborná asistentka Katedry řízení a supervize UK FHS v oboru sociální práce. Podmínkou je magisterské vzdělání v oboru sociální práce a sociální politika a titul PhD., zkušenost s přednáškovou činností a s akčními formami postgraduálního vzdělávání v nelékařských povoláních a v sociální práci a ve zdravotnickém a sociálním managementu. Pracovní úvazek 1,00.


Od uchazeče se očekává:

- bude se podílet na výuce magisterského studijního programu Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích;

- povede seminární a diplomní práce;

- bude v rámci FHS UK rozvíjet svou badatelskou činnost;

- bude aktivně směřovat k habilitaci;

- znalost cizích jazyků.


Požadavky k výběrovému řízení:

- kopie dokladů dosaženého vzdělání;

- strukturovaný životopis;

- přehled přednáškové a publikační činnosti;

- zkušenosti s vědeckými projekty a granty.


Nástup dle dohody.


Přihlášky do výběrového řízení zasílejte nejpozději do 31. prosince 2018 v listinné podobě (razítko poštovního úřadu) na adresu:

Fakulta humanitních studií UK

Martina Kořínková, personální oddělení

U Kříže 8

158 00 Praha 5,

či elektronicky na e-mail: martina.korinkova@fhs.cuni.czV Praze dne 7. listopadu 2018


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan FHS UKPoslední změna: 28. prosinec 2018 13:11 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám