VŘ - OA - Historická sociologie/30.11.2018

VŘ - OA - Historická sociologie/30.11.2018


Čj: UKFHS/165709/2018-1

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


V souladu s čl. 2 odst. 1. Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy tímto vypisuji výběrové řízení na pozici odborného asistenta/odborné asistentky se zaměřením na historickou sociologii se zvláštním zřetelem na historickou sociologii politiky a makrosociologickou analýzu na Pracovišti historické sociologie (pracovní úvazek 1,0 na dobu určitou). Od uchazeče se očekává, že se bude podílet na výuce studijního programu, na vedení studentských závěrečných prací a na výzkumné činnosti rozvíjené na tomto pracovišti.


Od uchazeče se očekává:

- Ph.D. v oboru sociologie nebo politologie;

- specializace na politickou sociologii, makrosociologickou analýzu a komparativní a historickou soci-ologii;

- znalost sociologické výzkumné metodologie;

- víceletá zkušenost s pedagogickým působením;

- zkušenost s prací na výzkumných projektech;

- relevantní publikační činnost v oboru;

- schopnost přednášet v angličtině.


Požadavky k výběrovému řízení:

- kopie dokladů dosaženého vzdělání;

- strukturovaný životopis;

- přehled přednáškové a publikační činnosti;

- zkušenosti s vědeckými projekty a granty.


Požadované podklady:

- motivační dopis představující odbornou specializaci uchazeče/ky;

- strukturovaný životopis;

- seznam publikační činnosti;

- kopie potvrzení o nejvyšším dosaženém vzdělání;

- tři příklady anotací a sylabů kurzů, které je uchazeč schopen přednášet;

Nástup 1. února 2019 nebo dle dohody.


Přihlášky do výběrového řízení zasílejte nejpozději do 31. prosince 2018 v listinné podobě (razítko poštovního úřadu) na adresu:

Fakulta humanitních studií UK

Martina Kořínková, personální oddělení

U Kříže 8

158 00 Praha 5,

či elektronicky na e-mail: martina.korinkova@fhs.cuni.cz


V Praze dne 29. listopadu 2018


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan FHS UKPoslední změna: 28. prosinec 2018 09:03 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám