Výběrové řízení - odborný asistent KEKS/5.12.2018

VŘ - odborný asistent KEKS/5.12.2018

Čj: UKFHS/171821/2018-1

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


V souladu s čl. 2 odst. 1. Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy tímto vypisuji výběrové řízení na pozici odborný asistent/odborná asistentka Katedry elektronické kultury a sémiotiky FHS UK. Podmínkou je titul PhD., zkušenost s přednáškovou činností v českém a anglickém jazyce, publikační činnost v oblasti teorie umění, vizuálních studií a sémiotiky médií (ikonologie, sociální imaginace).

Pracovní úvazek 1,00 na dobu určitou (3 roky).


Od uchazeče se očekává:

- primárně podílení se na výuce magisterského studijního programu Katedry elektronické kultury a sémiotiky, dále pak na výuce filosofie na bakalářském i magisterském stupni studia;

- vedení závěrečných prací;

- rozvíjení badatelské a publikační činnosti na FHS UK;

- schopnost učit v českém a anglickém jazyce;

- aktivní směřování k habilitaci.


Požadavky k výběrovému řízení:

- kopie dokladů dosaženého vzdělání;

- strukturovaný životopis;

- přehled přednáškové a publikační činnosti;

- zkušenosti s vědeckými projekty a granty.


Nástup únor 2019.


Přihlášky do výběrového řízení zasílejte nejpozději do 4. ledna 2019 v listinné podobě (razítko poštovního úřadu) na adresu:

Fakulta humanitních studií UK

Martina Kořínková, personální oddělení

U Kříže 8

158 00 Praha 5,

či elektronicky na e-mail: martina.korinkova@fhs.cuni.cz


V Praze dne 5. prosince 2018


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan FHS UKPoslední změna: 28. prosinec 2018 13:21 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám