Opatření děkana FHS UK č. 16/2018

Název:

Vyhlášení děkanského volna

K provedení:

-

Účinnost:

7. prosince 2018


Vyhlášení děkanského volna

Čl. 1: Termín děkanského volna

V souladu s čl. 16 odst. 3 Statutu Univerzity Karlovy vyhlašuji tímto opatřením děkanské volno na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v termínu 21. prosince 2018. Výuka je tento den zrušena.


Čl. 2: Závěrečná ustanovení

  1. Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu.

  2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 7. prosince 2018.
V Praze dne 7. prosince 2018


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan


Poslední změna: 7. prosinec 2018 11:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám