VŘ - vědecko-pedagogický pracovník - OHSD/11.12.2018

VŘ - vědecko-pedagogický pracovník - OHSD/11.12.2018

Čj: UKFHS/174195/2018-1


VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


V souladu s čl. 2 odst. 1. Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy tímto vypisuji výběrové řízení na pracovní pozice: vědecko-pedagogický pracovník/pracovnice pro Pracoviště oboru Orální historie - Soudobé dějiny Fakulty humanitních studií UK, pracovní úvazek 0,5 na dobu určitou.


1/ Pracovní pozice: vědeckopedagogický pracovník - AP1


Od uchazeče se očekává, že se bude podílet na výuce studijního programu a na vytváření kurikula (koncipování a vypisování nových kurzů) v českém a anglickém jazyce, vedení stu-dentských závěrečných prací (bakalářské a diplomové práce v českém a anglickém jazyce) a na rozšiřování výzkumného potenciálu pracoviště.


Požadavky k výběrovému řízení:

• dokončené magisterské studium v humanitních, historických či společenských vědách a probíhající doktorské studium s podobným zaměřením s výhledem na dokončení nejpozději do 2 let, kopie dokladů dosaženého vzdělání;

• strukturovaný životopis;

• předchozí zkušenosti s výukou na bakalářském a magisterském stupni v českém a v anglickém jazyce v prezenční i kombinované formě;

• předchozí zkušenosti s vedením bakalářských a diplomových prací v českém a anglickém jazyce;

• přehled publikační a konferenční činnosti;

• výborná znalost anglického jazyka, znalost dalších cizích jazyků výhodou.


Nástup: únor 2019 nebo dle dohody.


Přihlášky do výše zmíněného výběrového řízení zasílejte nejpozději do 10. ledna 2019 v listinné podobě (razítko poštovního úřadu) na adresu:

Fakulta humanitních studií UK

Martina Kořínková, personální oddělení

U Kříže 8

158 00 Praha 5,

či elektronicky na e-mail: martina.korinkova@fhs.cuni.cz2/ Pracovní pozice: vědeckopedagogický pracovník - AP2


Od uchazeče se očekává, že se bude podílet na výuce studijního programu a na vytváření kurikula (koncipování a vypisování nových kurzů), vedení studentských závěrečných prací (bakalářské a diplomové práce) a na rozšiřování výzkumného potenciálu pracoviště.


Požadavky k výběrovému řízení:

• dokončené doktorské studium, dizertace z oblasti soudobých dějin s využitím metody orální historie, kopie dokladů dosaženého vzdělání;

• strukturovaný životopis;

• předchozí zkušenosti s výukou v oboru na magisterském stupni v českém a v anglic-kém jazyce;

• předchozí zkušenosti s vedením bakalářských a diplomových prací;

• přehled publikační a konferenční činnosti.


Nástup: březen 2019 nebo dle dohody.


Přihlášky do výše zmíněného výběrového řízení zasílejte nejpozději do 31. ledna 2019 v listinné podobě (razítko poštovního úřadu) na adresu:

Fakulta humanitních studií UK

Martina Kořínková, personální oddělení

U Kříže 8

158 00 Praha 5,

či elektronicky na e-mail: martina.korinkova@fhs.cuni.czPraha 11. prosince 2018


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan FHS UKPoslední změna: 26. leden 2019 11:04 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám