Komise VŘ - HISO/30.11.2018

Komise VŘ - HISO/30.11.2018

Čj: UKFHS/165709/2018-2


JMENOVÁNÍ KOMISE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ


V souladu s čl. 2 odst. 1 Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy tímto jmenuji komisi pro výběrové řízení na obsazení pozice odborný asistent/odborné asistentky se zaměřením na historickou sociologii se zvláštním zřetelem na historickou sociologii politiky a makrosociologickou analýzu na Pracovišti historické sociologie UK FHS ve složení:


Předseda: doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.

Členové: doc. PhDr. Marek Skovajsa, M.A., Ph.D., doc. PhDr. Bohuslav Šalanda. CSc., Mgr. Alena Marková, Ph.D., Mgr. Karel Strnad


Praha 18. prosince 2018


Ing. arch Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan FHS UK
Poslední změna: 3. leden 2019 08:48 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám