Rozhodnutí - vědecko-ped. pracovník OHSD

Rozhodnutí - vědecko-ped. pracovník OHSD


Čj: UKFHS/174195/2018-5


ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


Dne 15. ledna 2019 se uskutečnilo výběrové řízení na obsazení pracovní pozice vědecko-pedagogický pracovník/pracovnice pro pracoviště oboru Orální historie - Soudobé dějiny Fakulty humanitních studií UK. V souladu s doporučením komise, která zasedla ve složení: předseda prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D., členové - doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D., Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D., jsem rozhodla o přijetí uchazeče Mgr. et Mgr. Petr Wohlmutha do pracovního poměru s nástupem dle vzájemné domluvy, pracovní úvazek 0,5, mzdová třída AP1, doba určitá v trvání 3 roky.


Praha 25. ledna 2019


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan FHS UK
Poslední změna: 26. leden 2019 11:04 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám