Rozhodnutí - OA - HISO 30.11.2018

Čj: UKFHS/165709/2018-5


ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


Dne 25. ledna 2019 se uskutečnilo výběrové řízení na obsazení pracovní pozice odborný asistent se zaměřením na historickou sociologii se zvláštním zřetelem na historickou sociologii politiky a makrosociologickou analýzu na Pracovišti oboru Historické sociologie FHS UK. V souladu s doporučením komise, která zasedla ve složení: předseda doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc., členové: doc. PhDr. Marek Skovajsa, M.A., Ph.D., doc. PhDr. Bohuslav Šalanda. CSc., Mgr. Alena Marková, Ph.D., Mgr. Karel Strnad, jsem rozhodla o přijetí uchazeče Mgr. Marka Německého, Ph.D. do pracovního poměru s nástupem dle vzájemné domluvy, pracovní úvazek 1,00, mzdová třída AP2, doba určitá v trvání 3 roky.


Praha 28. ledna 2019


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan FHS UK
Poslední změna: 29. leden 2019 10:55 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám