Rozhodnutí - OA - KŘS/7.11.2018

Čj: UKFHS/152720/2018-5


ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


Dne 24. ledna 2019 se uskutečnilo výběrové řízení na obsazení pracovní pozice odborný asistent Katedry řízení a supervize FHS UK v oboru sociální práce. V souladu s doporučením komise, která zasedla ve složení: předseda doc. PhDr. Zuzana Havrdová, CSc. , členové: Mgr. Matěj Lejsal, Mgr. Petr Vrzáček, jsem rozhodla o přijetí uchazečky Mgr. Pavly Povolné, Ph.D. do pracovního poměru s nástupem dle vzájemné domluvy, pracovní úvazek 1,00, mzdová třída AP2, doba určitá v trvání 3 roky.


Praha 28. ledna 2019


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan FHS UK
Poslední změna: 31. leden 2019 09:24 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám