Komise VŘ - hostující profesor - OPVVV/11.12.2018

Komise VŘ - hostující profesor OPVVV/11.12.2018

ČJ: UKFHS/174166/2018-2


JMENOVÁNÍ KOMISE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ


V souladu s čl. 3 odst. 1 Řádu výběrového řízení ve znění pozdějších dodatků Univerzity Karlovy tím-to jmenuji komisi pro výběrové řízení na pozici hostujícího profesora v oboru sociální a kulturní antropologie na Katedře obecné antropologie FHS UK v rámci řešení projektu Univerzity Karlovy z OP VVV Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362 ve složení:

předsedkyně: doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.

členové: Mgr. Hedvika Novotná, Mgr. Milan Hanyš, Ph.D.


Praha 12. února 2019


Ing. arch Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan FHS UK
Poslední změna: 29. březen 2019 10:06 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám