Výběrové řízení - OA - KEKS/6.3.2019


Čj: UKFHS/63928/2019-1


VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


V souladu s čl. 2 odst. 1. Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy tímto vypisuji výběrové řízení na pozici odborný asistent/odborná asistentka Katedry elektronické kultury a sémiotiky Fakulty humanitních studií UK. Podmínkou přijetí je titul PhD, preferovaným oborem je obecná jazykověda a teorie komunikace. Dále je požadována zkušenost s přednáškovou činností a publikační činnost v oblastech teoretická sémiotika, lingvistika, filosofie jazyka, případně teorie reklamy. Vítána je zkušenost s přípravou konkrétních reklamních kampaní.

Pracovní úvazek 0,5.


Náplň práce:

- výuka v navazujícím magisterském studijním programu Elektronická kultura a sémiotika;

- vedení seminárních a diplomových prací;

- publikační činnost v rámci výše definovaného odborného zaměření.


Od uchazeče dále očekáváme:

- aktivní směřování k habilitaci;

- znalost cizích jazyků a schopnost přednášet anglicky.


Požadavky k výběrovému řízení:

- kopie dokladů dosaženého vzdělání;

- strukturovaný životopis;

- přehled přednáškové a publikační činnosti;

- zkušenosti s vědeckými projekty a granty.


Nástup: 1.září 2019


Přihlášky do výběrového řízení zasílejte nejpozději do 20. dubna 2019 včetně v listinné podobě (razítko poštovního úřadu) na adresu:

Fakulta humanitních studií UK

Martina Kořínková, personální oddělení

U Kříže 8

158 00 Praha 5,

či elektronicky na e-mail: martina.korinkova@fhs.cuni.cz


V Praze dne 6. března 2019


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan FHS UK
Poslední změna: 6. březen 2019 11:11 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám