S Josefem Fulkou o novém programu Filosofie v kontextu humanitních věd

Josef Fulka, FHS UK


Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy nabízí nově zájemcům o studium filosofie navazující magisterský program Filosofie v kontextu humanitních věd, na který můžete podat přihlášku do 31. března 2019. Bližší informace přinášíme v rozhovoru s garantem tohoto studijního programu docentem Josefem Fulkou.


Dnes jsme se sešli kvůli novému studijnímu programu Filosofie v kontextu humanitních věd. Mohl byste přiblížit, proč tento program vznikl?

Program nahradil starší program Německá a francouzská filosofie. Nahradil ho proto, že se nám zdálo ne zcela vhodné, aby filosofie měla nějaké regionální rozdělení. Proč německá a francouzská, a ne nějaká jiná? Chtěli jsme program udělat nově, tak aby se vyučovala filosofie, ale způsobem, jakým se neučí na jiných fakultách.


Čím je tedy výuka specifická?

To už je v názvu. Filosofie v kontextu humanitních věd. Šlo nám o to, aby se neučila filosofie v nějakém přísně technickém slova smyslu. Nic proti tomu, ale to se dělá jinde. Nechtěli jsme vyučovat dějiny filosofie. Chceme, aby se filosofie učila podle problémů, a především aby byla charakterizována tím, co je typické pro naši fakultu, tzn. interdisciplinárními přesahy. Filosofie se v našem programu bude učit zejména tak, aby nějakým způsobem interagovala s jinými humanitními vědami, ať už je to literární věda, filosofická antropologie, ale i estetika. Znamená to, že studium bude koncipováno po problémech. Jsme malá katedra a není možné obsáhnout filosofii jako celek, takže těžiště bude v novověké filosofii.


Říkal jste, že program vznikl proměnou ze starého programu Německá a francouzská filosofie. Jedná se tedy jen o změnu lokace, nebo je změna dána i něčím jiným?

Ze starého programu mnoho zůstává. Na naší fakultě je skutečně těžiště výzkumu německá a francouzská filosofie. Ve druhém ročníku mají studenti možnost zvolit si profilaci a jedna z těch tří základních profilací je fenomenologie, respektive fenomenologická filosofie, což je v podstatě ta německá a francouzská filosofie, která se učila předtím. Přidali jsme ale další věci, aby studium bylo širší.


Mohl byste říci pár slov k zmiňovaným tematickým okruhům studia?

Bude se učit spíš podle témat než podle dějinného vývoje. To, co máme připraveno, je etika, politická filosofie, která myslím ve velké míře chybí na jiných fakultách. V tématech máme také estetiku, hermeneutiku, filosofickou antropologii. Důležité je, že první rok studia tvoří takové společné penzum, které je nutné absolvovat, ve druhém roce se student může nikoliv specializovat, ale profilovat. Existují tři okruhy, z nichž si studenti mohou volit větší množství přednášek. Jednak je tam fenomenologická filosofie, to je zhruba to, co bylo předtím německá a francouzská filosofie. Je tam něco, čemu říkáme filosofie literárního textu, tady spolupracujeme s docentem Češkou a s jeho magisterským programem, a je tam filosofická antropologie. Zároveň je tam několik volitelných kursů, které jsou koncipovány jako četby.


S jakými vyučujícími se potencionální studenti setkají?

Setkají se s většinou vyučujících, kteří učí na bakalářském programu. Skoro všichni z nich se nějakým způsobem na výuce podílejí. Zároveň nám přibylo několik dalších vyučujících.


Je program vhodný i pro studenta, který na FHS neabsolvoval bakalářské studium?

Myslím, že program je koncipován tak, aby se mohl přihlásit a absolvovat ho kdokoliv. Je tam na jedné straně potřeba zachovat kontinuitu s bakalářským studiem, ale na druhou stranu z principu věci program může absolvovat kdokoliv, kdo se přihlásí. Program je sestaven tak, aby nechybělo studentovi to, že u nás neabsolvoval bakalářské studium.


Jaké uplatnění budou mít budoucí absolventi?

Vzhledem k interdisciplinárním přesahům je tu samozřejmě možnost, že budou pokračovat v doktorském studiu. To znamená, že mají dobrou šanci uplatnit se v akademické sféře. Ale také se počítá s tím, že ne každý chce učit na vysoké škole, a ani to není možné. Lze velice dobře uvažovat o tom, že se uplatní jako zaměstnanci v nakladatelstvích, pracovníci kulturních institucí a podobně.


Váš program avizuje, že díky spolupráci s filosofickými pracovišti v zahraničí můžete nabídnout celou škálu zahraničních pobytů.

Máme rozjetou spolupráci s celou řadu dalších pracovišť, takže vyjíždění na Erasmus je standardně možné. Každý, kdo studuje na vysoké škole, ať už studuje cokoliv, tak by měl trochu přičichnout k tomu, jak vypadá studium v zahraničí.


Sára Wienerová

11. 3. 2019


Poslední změna: 11. březen 2019 13:50 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám