Rozhodnutí - OA - KEKS/6.3.2019

Rozhodnutí - OA - KEKS/6.3.2019

Čj: UKFHS/63928/2019-7


ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


Dne 26. dubna 2019 se uskutečnilo výběrové řízení na obsazení pracovní pozice odborný asis-tent/odborná asistentka Katedry elektronické kultury a sémiotiky Fakulty humanitních studií UK. V souladu s doporučením komise, která zasedla ve složení: předseda doc. Jakub Češka, Ph.D., členové - prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc., Mgr. Martin Švantner, Ph.D., jsem rozhodla o přijetí uchazeče Mgr. Víta Gvoždiaka, Ph.D. do pracovního poměru s nástupem 1. září 2019, pracovní úvazek 0,5, mzdová třída AP2, doba určitá v trvání tří let.


Praha 6. května 2019


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan FHS UKPoslední změna: 7. květen 2019 08:54 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám