Výběrové řízení - OA - Katedra studií občanské společnosti/21.5.2019

Čj: UKFHS/132296/2019-1


VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

V souladu s čl. 2 odst. 1. Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy tímto vypisuji výběrové řízení na pozici odborný asistent/odborná asistentka Katedry studií občanské společnosti Fakulty humanitních studií UK asistentku se zaměřením na sociologii, politickou sociologii a mikrosociologii.

Pracovní úvazek 0,5.


Náplň práce:

- výuka v navazujícím magisterském studijním programu Studia občanského sektoru;

- vedení a oponování diplomových prací;

- účast při obhajobách, státnicích a dalších činnostech katedry;

- výzkumná a publikační činnost v rámci výše definovaného odborného zaměření.


Od uchazeče dále očekáváme:

- Ph.D. v oboru sociologie nebo blízkých oborů;

- specializace na studia občanské společnosti a pedagogická praxe v uvedených oblastech vítána;

- znalost metod výzkumu a analýzy dat v sociálních vědách;

- výborná znalost angličtiny (znalost dalšího jazyka vítána);

- praxe v organizacích občanské společnosti vítána.


Požadavky k výběrovému řízení:

- kopie dokladů dosaženého vzdělání;

- strukturovaný životopis;

- přehled přednáškové a publikační činnosti.


Nástup: 1. září 2019


Přihlášky do výběrového řízení zasílejte nejpozději do 20. června 2019 včetně v listinné podobě (razítko poštovního úřadu) na adresu:

Fakulta humanitních studií UK

Martina Kořínková, personální oddělení

U Kříže 8

158 00 Praha 5,

či elektronicky na e-mail: martina.korinkova@fhs.cuni.cz


V Praze dne 21. května 2019


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan FHS UK
Poslední změna: 21. květen 2019 11:39 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám