Opatření děkana FHS UK č. 9/2019

Název:

Stanovení bodové hranice pro přijetí ke studiu bakalářského studijního programu Liberal Arts and Humanities na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy

pro akademický rok 2019/2020

K provedení:

Řád přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy; Podmínky přijímacího řízení Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy pro akademický rok 2019/2020

Účinnost:

18. května 2019


Stanovení bodové hranice pro přijetí ke studiu bakalářského studijního programu Liberal Arts and Humanities na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy pro akademický rok 2019/2020

Čl. 1: Úvodní ustanovení

V souladu s Řádem přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy a Podmínkami přijímacího řízení Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy pro akademický rok 2019/2020 schválenými akademickým senátem fakulty dne 13. září 2018 vydávám toto opatření.


Čl. 2: Bodová hranice pro přijetí

  1. Bodovou hranici pro přijetí ke studiu bakalářského studijního programu Liberal Arts and Humanities stanovuji na: 10 bodů


Čl. 3: Závěrečná ustanovení

  1. Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu.

  2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 18. května 2019.
V Praze dne 17. května 2019


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan


Poslední změna: 3. prosinec 2019 12:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám