Opatření děkana FHS UK č. 11/2019

Název:

Stanovení bodové hranice pro přijetí ke studiu bakalářského studijního programu a navazujících magisterských studijních programů na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy pro akademický rok 2019/2020

K provedení:

Řád přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy; Podmínky přijímacího řízení Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy pro akademický rok 2019/2020

Účinnost:

27. května 2019


Stanovení bodové hranice pro přijetí ke studiu bakalářského studijního programu a navazujících magisterských studijních programů na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy pro akademický rok 2019/2020

Čl. 1: Úvodní ustanovení

V souladu s Řádem přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy a Podmínkami přijímacího řízení Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“) pro akademický rok 2019/2020 schválenými akademickým senátem fakulty dne 13. září 2018 vydávám toto opatření.


Čl. 2: Bodová hranice pro přijetí

 1. Bodovou hranici pro přijetí ke studiu bakalářského studijního programu a navazujících magisterských studijních programů stanovuji na fakultě takto:


  Studium humanitní vzdělanosti

  8 bodů

  Antropologická studia

  1 bod

  Dějiny moderní evropské kultury

  3 body

  Elektronická kultura a sémiotika

  5 bodů

  Historická sociologie

  3 body

  Filosofie v kontextu humanitních věd

  4 body

  Sociální a kulturní ekologie

  4 body

  Orální historie - soudobé dějiny

  3 body

  Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích

  9 bodů

  Humanitní studia, obor Studia občanského sektoru

  3 body

  Humanitní studia, obor Genderová studia

  3 body


 2. Bodová hranice v prezenčním a distančním studiu v bakalářském programu a prezenčním a kombinovaném studiu v navazujících magisterských programech je stejná.


Čl. 3: Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 27. května 2019.
V Praze dne 24. května 2019


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkanPoslední změna: 3. prosinec 2019 12:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám