Rozhodnutí děkana - OA KSOS/21.5.2019

Čj: UKFHS/132296/2019-6


ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


Dne 25. června 2019 se uskutečnilo výběrové řízení na obsazení pracovní pozice odborný asistent/odborná asistentka Katedry studií občanské společnosti Fakulty humanitních studií UK. V souladu s doporučením komise, která zasedla ve složení: předsedkyně PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D., členové - doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc., Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, Ph.D., jsem rozhodla o přijetí uchazečky Aleny Košák Felcmanové, M.A., Ph.D. do pracovního poměru s nástupem 1. září 2019, pracovní úvazek 0,5, mzdová třída AP2, doba určitá v trvání jednoho roku.


Praha 27. června 2019


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan FHS UK
Poslední změna: 1. červenec 2019 10:41 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám