Výběrové řízení - docent/OA KŘS_07/2019

Výběrové řízení - docent/odborný asistent - KŘS - 07/2019

Čj: UKFHS/220403/2019-1


VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


V souladu s čl. 2 odst. 1. Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy tímto vypisuji výběrové řízení na pozici docent (či odborný asistent s brzkým zahájením habilitačního řízení) Katedry řízení a supervize UK FHS v oboru sociální práce, případně zdravotně-sociální péče, se zaměřením na tvůrčí činnost v oblasti sociální práce, případně sociální politiky, zdravotně-sociální péče či řízení organizací, jejichž součástí je sociální práce (pracovní úvazek 0,5-1,0 dle dohody).


Náplň práce:

- podíl na výuce magisterského studijního programu Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích;

- podíl na výuce doktorského programu Sociální práce;

- vedení diplomních a doktorských prací.


Od uchazeče očekáváme, že bude v rámci FHS UK rozvíjet svou badatelskou činnost a výhledově se bude podílet na koncepci studijního programu.


Požadavky k výběrovému řízení:

- kopie dokladů dosaženého vzdělání;

- strukturovaný životopis;

- přehled publikační činnosti;

- zkušenosti s mezinárodními vědeckými projekty.


Nástup: dle dohody.


Přihlášky do výběrového řízení zasílejte nejpozději do 31. srpna 2019 v listinné podobě (razítko poštovního úřadu) na adresu:

Fakulta humanitních studií UK

Martina Kořínková, personální oddělení

U Kříže 8

158 00 Praha 5,

či elektronicky na e-mail: martina.korinkova@fhs.cuni.cz


V Praze dne 16. července 2019


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan FHS UKPoslední změna: 22. červenec 2019 12:40 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám