Komise VŘ - docent/OA - KŘS-07/2019

Komise VŘ - docent/OA - KŘS-07/2019


Praha 27. srpna 2019

Čj: UKFHS/220403/2019-3


JMENOVÁNÍ KOMISE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ


V souladu s čl. 2 odst. 1 Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy tímto jmenuji komisi pro výběrové řízení na obsazení pozice docent (či odborný asistent s brzkým zahájením habilitačního řízení) Katedry řízení a supervize UK FHS v oboru sociální práce ve složení:


Předseda: doc. PhDr. Zuzana Havrdová, CSc.

Členové: Mgr. Ing. Matěj Lejsal

Mgr. Petr Vrzáček


Ing. arch Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan FHS UK
Poslední změna: 2. září 2019 13:02 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám